fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektrostatyka krr: rysunekWewnątrz przewodzącej obojętnej elektrycznie wydrążonej współśrodkowo kuli umieszczono w pewnym miejscu (nie będącym środkiem tej kuli) ładunek ujemny −6 mC. Pytanie moje: dlaczego ładunek ujemny na powierzchni tej wydrążonej kuli rozkłada się akurat równomiernie a nie powiedzmy bliżej/dalej nadmiaru ładunku dodatniego obecnego po wewnętrznej stronie wydrążonej kuli?
9 lip 19:50