fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dyfrakcja fali elektronowej Kroll: Elektrony przyspieszone różnicą potencjałów 100V uderzają o powierzchnię kryształu NaCl, dla którego odległość między sąsiednimi płaszczyznami sieciowymi wynosi d=2.82Å. Obliczyć kąt pierwszego wzmocnienia dyfrakcyjnego.
25 cze 21:21
25 cze 21:24