fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na sprężynie zwisa pionowo ciało o pewnej masie. Po zwiększeniu masy tego ciała Jabur: Na sprężynie zwisa pionowo ciało o pewnej masie. Po zwiększeniu masy tego ciała o m = 2 kg długość sprężyny wzrosła o x = 1 m. Ile wynosi współczynnik sprężystości tej sprężyny (przyjąć, że przyspieszenie ziemskie g = 10 m / s2.
25 cze 18:44
Leszek: F = k x , F = mg ⇒ k = mg/x = ......
25 cze 20:44