fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. 1996: Współczynnik dyfuzji miedzi w aluminium w temperaturze 500C i 600C wynosi odpowiednio 4,8 x 10 14 m2/s i 5,3 x 10 13 m2/s. Oblicz przeciętny czas dyfuzji w temperaturze 500C, który indukuje taki sam skutek dyfuzyjny jak 10 godzinna obróbka w temperaturze 600C
15 cze 15:07