fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z matematyki Damian: Wyprowadź zależność między jednostkami prędkości wirującej [obr/min] a [rad/sek]
13 cze 18:36
Leszek: f− ilosc obrotow/sekunda , czestotliwosc ruchu obrotowego [ Hz ] ω − predkosc obrotowa [ rad/sekunda] ω = 2πf
13 cze 20:39