fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z termodynamiki - Fizyka Damian: Woda jest ogrzewana w izolowanym podgrzewaczu wody przez który przepływa o natężeniu 1/10 l/s, woda ma na wejściu 15 C, a na wyjściu 60 C. Ciepło właściwe wody wynosi 4,23 kJ/kg. Oblicz moc dostarczoną do grzałki.
13 cze 18:34
Leszek: v =V/t = 0,1 l/s M = ρ V = ρvt , masa wody t1 = 15 ° C t2 = 60 ° C cw = 4320 (J/kg °C ) P*t = Mcw ( t2 − t1)⇒ P = ρvcw ( t2 −t1)
13 cze 20:46