fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Drgania tłumione aleks: Amplituda drgań tłumionych zmalała o połowę w czasie t = 5 s. Obliczyć współczynnik tłumienia β, logarytmiczny dekrement tłumienia γ oraz liniowy dekrement tłumienia δ.
13 cze 13:58
Leszek: A= Ao *e−βt , amplituda drgan tlumionych
 Ao 
λ= β*T , lub λ = ln

 A 
13 cze 20:51
Leszek:
 Ao 
δ =

 A 
13 cze 20:57