fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Magnetyzm Adrian: Jaki będzie promień okręgu r zataczanego przez cząstkę a w polu magnetycznym o indukcji B = 10 [T] , jeżeli jej energia kinetyczna wynosi Eka = 10 [MeV], zaś cząstka wpada w pole magnetyczne pod kątem B = 30” względem wektora indukcji B? Masa cząstki a wynosi ma = 6,65:10 [kg]. Będę wdzięczny za każdą pomoc
9 cze 13:09
9 cze 18:44
Adrian: tutaj jest podkątem a nie prostopadle i inaczej sie chyba liczy
9 cze 20:30
abc: rozłóż wektor prędkośći na prostpadła i rownoległą do pola magnetycznego i będzie git
9 cze 23:03
Google: załamujesz mnie prostopadle to też kąt
10 cze 10:10