fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Magnetyzm Adrian: Wzdłuż nieskończonego, jednorodnego przewodnika o przekroju kołowym i promieniu R = 1 [cm] płynie prąd I = 50 [A]. Znaleźć natężenie pola magnetycznego przewodnika w odległości ri = 0,8 [cm] od jego środka. Ile wynosi natężenie pola magnetycznego na zewnątrz tego przewodnika w odległości r = 5 [cm] od jego środka? Będę wdzięczny za każdą pomoc
9 cze 13:08
9 cze 18:43