fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Magnetyzm Adrian: Znaleźć indukcję B pola magnetycznego wewnątrz i na zewnątrz nieskończenie długiego przewodnika o promieniu R, w którym płynie prąd stały o natężeniu I, jako funkcję B(r) odległości od środka symetrii przewodnika. Przyjąć symetrię walcową przewodnika. Będę wdzięczny za każdą pomoc
9 cze 13:08
9 cze 19:22