fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc Dominik: Obliczyć strumień pola elektrycznego Q przechodzący przez powierzchnię okładki kondensatora o powierzchni okładki 0.00001m2,gdy E− pole nad powierzchnią wynosi 1N/C. Oblicz ładunek q zgromadzony na płycie. Przyjąć stałą próżni =1 Pomoże ktoś? Nie wiem od początku jak się za to zabraćemotka
8 cze 10:16
abc: Φ=E*S E=σ/2ε0, σ−gęstość ładunku=Q/S
8 cze 23:13
Google: odpowiada na takie pytania a stała dla próżni wynosi: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przenikalno%C5%9B%C4%87_elektryczna natomiast przenikalność względna: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzgl%C4%99dna_przenikalno%C5%9B%C4%87_elektryczna
9 cze 09:27