fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Spadkownica Atwooda - przyspieszenie ziemskie ania: Robiliśmy eksperyment ze spadkownicą Antwooda, by wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego. Dodawaliśmy ciężarki po prawej stronie bloczka najpierw pojedynczo, a na koniec wszystkie ciężarki naraz. Wyszło, że pomiary ze wszystkimi ciężarkami naraz wyszły o wiele lepsze. Jednak jestem ciekawa dlaczego tak? Ma to jakiś związek z mniejszą stratą energii czy jak?
6 cze 19:15
: a jaki jest wzór na przyspieszenie sie pytam
7 cze 10:01
: wyszedł ci mrówkojademotka Ant=mrówka a to był poważny człowiek George Atwood poczytaj może coś zrozumiesz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Spadkownica_Atwooda
 Fw 
a =

 M 
Fw = (m2 − m1)g, M =m1 + m2 i co to znaczy, że "..pomiary wyszły o wiele lepsze"
7 cze 22:35