fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dodawanie wektorów Nikto0: Czy mogę wykorzystać metodę równoległoboku. W tym zdaniu Jeżeli kąt między wektorami a i b wynosi 90 stopni to wypadkowy wektor tworzy z wektorem a kąt którego sin alfa wynosi długości wektorów 3cm i 4cm
6 cze 16:51
: tw. cosinusów/sinusów
7 cze 10:00