fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Model Bohra Wojt: Jak w oparciu o postulaty Bohra określić zależność przyspieszenia elektronu od głównej liczby kwantowej?
5 cze 21:50
LMGIFY:
 v2 
wyznaczyć prędkość oraz promień i podstawić do wzoru ar =

 r 
5 cze 22:01