fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siatka dyfrakcyjna Kama: Jaka powinna być stała siatki dyfrakcyjnej o szerokości 2,5 cm, aby został rozdzielony dublet linii sodu λ1 = 5890 Å i λ2 = 5896 Å w widmie pierwszego rzędu?
5 cze 15:03
LMGIFY: wygugluj Kryterium Rayleigha
5 cze 16:55