fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Walec na równi, problem teoretyczny agent2134: rysunekCo się stanie jeśli siła tarcia będzie równa składowej sile grawitacji działającej na walec na równi? T=mgsinα, więc przyspiesznie środka masy będzie równe 0, ale wciąż pozostaje moment siły pochodzący od tarcia statycznego, jednak kula też nie będzie w miejscu się obracać, przeczy temu intuicja i przede wszystkim byłoby to niemożliwe energetycznie. Tak, więc jeśli walec będzie się staczał w dół to jakim sposobem skoro siły się równoważą, a jeśli będzie stał w miejscu to co w takim razie z momentem siły?. Proszę o pomoc.
4 cze 15:08