fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznaczenie czasu i prędkości Piotr: Witam. Robię zadanie z dynamiki, wyznaczyłem z równań a=g(sinα−ucosα), znaleźć muszę tk i vk. W książce są podane tylko wyniki:
 2l 
tk=

oraz vk=atk
 a 
Proszę o pomoc w wyliczeniu tego
3 cze 16:44
Piotr: a tak wogóle to treść: Ciało o ciężarze G ustawiono na równi nachylonej do poziomu pod kątem α. Oblicz po jakim czasie tk i z jaką prędkością ciało opuści równię, gdy jej długość wynosi l, a współczynnik tarcia u.
3 cze 17:53
LMGIFY: wyniki masz dobre teraz otwórz podręcznik do kl.1 LO
3 cze 22:12