fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Światło Wojt: Zdrowe oko ludzkie odbiera wrażenia świetlne przy długości fali 550 nm, jeżeli zaabsorbuje co najmniej 100 fotonów w ciągu jednej sekundy. Jakiej energii odpowiada taka ilość fotonów? Wyrazić tę energię w elektronowoltach.
2 cze 22:23
3 cze 09:01