fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zjawisko fotoelektryczne Mar97: Gdy na płytkę metalową pada promieniowane o długości fali λ1, energia kinetyczna fotoelektronów wynosi E1. Określić wartość napięcia hamowania dla fotoelektronów, które zostaną uwolnione z powierzchni tego metalu, jeśli długość fali padającej zmniejszy się trzykrotnie.
2 cze 17:36
azxc: U=1/e(2hc/lambda1 + E1)
2 cze 21:13
3 cze 09:06