fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pytanie na temat obwodów elektrycznych sdatw14: Czy mogę połączyć rezystory szeregowo o różnym oporze elektrycznym i rożnej mocy źródła prądu? np. R1 = 10, R2 = 5 i E1 = 10, E2 = 15
31 maj 20:42
: rezystory wszystkich krajów łączcie się
31 maj 22:59
: a kto ci zabroni
1 cze 10:26