fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Matura zadania z niepewnościami M0: Gdy wielkości fizyczne y oraz x wiąże zależność y = f(x), to y można wyznaczyć z pomiaru x. Wtedy, jeśli znana jest niepewność pomiarowa ∆x wielkości x, to jej wkład do niepewności pomiarowej ∆y wielkości y można określić następująco: Δy=1/2|f(x+Δx)−f(x−Δx)| W opisanym doświadczeniu wartość a przyspieszenia ciężarka zależy od dwóch mierzonych wielkości: t i h. b) Oblicz niepewność wyznaczenia a przy założeniu, że pomiar t jest dokładny, a pomiar h wykonano z niepewnością Δh = 5 mm. c) Oblicz niepewność wyznaczenia a przy założeniu, że pomiar h jest dokładny, a pomiar t wykonano z niepewnością Δt = 0,1 s. d) Ustal i zapisz, która z niepewności: Δt = 0,1 s czy Δh = 5 mm, w większym stopniu wpływa na niepewność wyznaczenia przyspieszenia. Uzasadnij odpowiedź. Czy w podpunktach b i c jest jakieś ograniczenie do podania niepewności, jeśli np wyszedł mi wynik 0,0394 to czy mogłem tak zostawić czy powinienem zaokrąglić. Co do ostatniego podpunktu czy taka odpowiedź jest dobra: W większym stopniu na wynik wpływa niepewność pomiaru czasu, gdyż błąd wzgłedny Δt/t > Δh/h.
28 maj 14:11
: cytat:"W opisanym doświadczeniu wartość a przyspieszenia ciężarka zależy od dwóch mierzonych wielkości: t i h. " a więc z = f(x,y)
28 maj 15:45
: aby dalej coś sensownego napisać musimy znać wzór na funkcję f(t,h)
28 maj 15:46
: zapewne jest to ruch przyspieszony zatem a ~t2
 Δa Δh Δt 
ogólnie:

=

+ 2

 a h t 
28 maj 15:47
M0: a=2h/t2
28 maj 15:48
M0: np w b) Δa=1/2|2(h+Δh)/t2−2*(h−Δh)/t2|
28 maj 15:49
: Czy w podpunktach b i c jest jakieś ograniczenie do podania niepewności, jeśli np wyszedł mi wynik 0,0394 to czy mogłem tak zostawić czy powinienem zaokrąglić. jest do co najwyżej 2 cyfr znaczących zwykle do 1 gdy jest ona ≥2 końcowy wynik należy zawsze zaokrąglić do tej samej ilości cyfr po przecinku co jego niedokładność przykład: mierzysz długość boiska taśmą mierniczą z dokładnością do 0,01 m a wynik podajesz : L = 30,54678990 m absurd
28 maj 15:54
:
 2h 
jeżeli a =

 t2 
 Δa Δh Δh 
b)

=

⇒ Δa = a

 a h h 
28 maj 15:58
:
 Δa Δt Δt 
c)

= 2

⇒ Δa = 2a

 a t t 
28 maj 15:59
: gdzie pod h (w b) oraz pod t (w c) podstawiasz wartosci średnie
28 maj 16:00
: d) Ustal i zapisz, która z niepewności: Δt = 0,1 s czy Δh = 5 mm, w większym stopniu wpływa na niepewność wyznaczenia przyspieszenia. Uzasadnij odpowiedź. to zalezy jak duże są wartości h i t
 Δt Δh 
2

> = <

 t h 
28 maj 16:02
M0: h=0,96m , t =1,6s, więc Δt bardziej wpływa
28 maj 17:00
M0: Czyli jeśli nie zaokrągliłem niepewnośći w b i c to prawdopodobnie strace 2 pkt, czy też klucz cke nie będzie aż tak szczegółowy?
28 maj 17:01
: zapytaj wróżki, ona bierze 2 dychy za proste pytanie
28 maj 19:54
M0: dobra
28 maj 20:13