fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wyprowadzenie korak68: Wyprowadź wzory na transformację prędkości zgodnie z teorią względności. Jak za to wyprowadzenie się zabrać?
27 maj 21:29
: otworzyć podręcznik
27 maj 22:06