fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektryczność i magnetyzm Dominik: Cześć, pomoże ktoś z takim zadaniem? Oblicz potencjał dipola o momencie dipolowym p=5*107 C*m wzdłuż prostej niebędącej jego osią symetrii. Obliczenia proszę wykonać dla odległości dużo większej niż rozsunięcie ładunków.
27 maj 19:20
: kierunek dowolny ?
27 maj 20:39
Dominik: Chyba tak, to jest cała treść zadania
27 maj 22:18
: skoro nie wiesz, to wybieramy symetralną czyli prostą prostopadła do osi dipola https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektryczny_moment_dipolowy wtedy V(r) = 0
28 maj 08:28