fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Gazy XXX: W balonie o V= 2,5 dm3 znajduje się gaz o temperaturze 0o C. Masa balonu z gazem wynosi m1 = 200g. Do balonu wpuszczono jeszcze tego samego gazu zwiększając masę całkowitą do m2 = 201g. O ile zwiększy się ciśnienie w balonie, jeżeli gaz w warunkach normalnych ma gęstość p= 1,2 kg/m3? Temperatura gazu nie zmieniła się.
24 maj 12:09
YYY: zastosuj r−nie Clapeyrona i prawo Boyle'a−Mariotte'a
24 maj 22:12