fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zmiana entropii Blondyn : Kostka lodu o masie 8 g i temperaturze −10 oC wrzucona została do termosu, w którym znajdowało się 100 cm3 wody o temperaturze 20 oC. Jaka będzie zmiana entropii tego układu w momencie gdy osiągnie końcowy stan równowagi? Ciepło właściwe lodu wynosi 0.52 cal/(g K), ciepło topnienia lodu 79,76 cal/g.
22 maj 00:24
23 maj 11:54