fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch madzia: madzia: Na spoczywające ciało o masie 0,2kg, zaczęła działać stała siła. NA skutek działania tej siły wózek uzyska prędkość 3 m/s w czasie 12s. A) jakim ruchem poruszał się wózek B) jaka jest wartość siły wypadkowej działającej na wózek C) jak droge przebył wózek w czasie 12s Prosze o pomoc
21 maj 20:53
22 maj 09:32