fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przenikalnośc elektryczna Mar99: Ile wynosi przenikalność elektryczna powietrza?
20 maj 19:16
eksterminator leniów: w gimnazjum nie nauczyli wyszukiwania informacji za pomocą podręczników lub Googla
21 maj 07:31