fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ZADANIE 12. czerwiec 2014 Fizyk'a: W układzie współrzędnych prostokątnych xyz jednorodne pole magnetyczne skierowane jest wzdłuż osi x. W polu tym porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowy metalowy drucik równoległy do osi z. Oceń prawdziwość zdań zamieszczonych poniżej. W przypadku, gdy drucik porusza się: 1. w kierunku osi y, między końcami drucika wytworzy się napięcie elektryczne i w druciku płynie prąd. 2. w kierunku osi y, między końcami drucika wytworzy się napięcie elektryczne i w druciku nie płynie prąd. 3. w kierunku osi z, między końcami drucika wytworzy się napięcie elektryczne i w druciku płynie prąd. 4. w kierunku osi z, między końcami drucika wytworzy się napięcie elektryczne i w druciku nie płynie prąd.
18 maj 18:36
ocena: Poszukaj wzoru na SEM indukcji i...pomyśl chwilę
18 maj 19:01
Fizyk'a: Generalnie to 1 i 3 to fałsz, bo prąd nie ma gdzie płynąć. A co do wzoru to patrzę, patrzę i nie widzę. Głównie chodzi o kąt i o cosinus równy zero?
18 maj 19:11
ocena: tak
19 maj 07:33