fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ile wynosi siła oddziaływania między dwoma wagonami tramwaju o masach odpowiedni Mario: Ile wynosi siła oddziaływania między dwoma wagonami tramwaju o masach odpowiednio m1=10t i m2=8t, jeżeli na pierwszy wagon działa siła 10kN? Oblicz z jakim największym przyspieszeniem może poruszać się tramwaj, jeżeli wytrzymałość połączenia między wagonami wynosi 40kN.
8 maj 16:32
Leszek: a= F/(m1 + m2) = 10000N/ 18000 kg = 5/9 m/s2 , przyspieszenie obu wagonow F2 = a*m2 = 50/9 kN , sila dzialajaca na drugi wagon amax = Fw/ m2 = 40000 N / 10000 kg = 4 m/s2
9 maj 13:01