fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kule adi3d: Kula o masie m1 poruszająca się z prędkością v0 zderza się centralnie i sprężyście z nieruchomą kulą o masie m2. Jaką część energii kinetycznej przekazała kulka o masie m1 drugiej kuli? Po zderzeniu kule traktujemy jako doskonale spreżyste
4 maj 18:31
eksterminator: tylko po zderzeniu emotka m1v0 = m1u1 + m2u2 m1vo2 = m1u12 + m2u22 wyznacz z tych r−ń U:{m2u22}{m1vo2} tego ci pudel ani hanecka nie rozwiąże bo umie
5 maj 09:47
eksterminator:
m2 u2 

(

)2 = ?
m1 vo 
5 maj 09:49