fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zad fiz krzys: ktos wie? Omówić zjawisko załamania światła. Szklany sześcian o współczynniku załamania n = 1,5 znajduje się w powietrzu. Na górną powierzchnię sześcianu pada ukośnie równoległa wiązka światła, która po załamaniu pada na boczną powierzchnię sześcianu. Czy jest możliwe, aby promienie wyszły z tej bocznej powierzchni?
3 maj 00:29
Leszek: Patrz : matematyka pisz !
3 maj 09:54