fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła Jurek: Ciało o masie 100g zaczepione na sznurku przewleczonym przez pionową rurkę, obraca się po kole o promieniu 40 cm, wykonuje 1 obrót na sekundę. Z jaką częstotliwością będzie poruszać się ciało, jeśli ciągnąc za sznurek zmniejszymy jego promień obrotu do 20cm? Jaką pracę wykonamy?
29 kwi 13:08
olcix: częstotliwość ze wzoru na siłę odśrodkową (równoważy się z siłą grawitacji) a praca to zmiana energii kin. ruchu obrotowego bryły sztywnej( wzór jest na karcie)
30 kwi 10:40
Leszek: Zastosuj zasade zachowania momentu pedu ; J1 ω1 = J2 ω2 Oraz prace oblicz jako roznice energi kinetycznej wvruchu obrotowym
30 kwi 19:30