fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Drgania Kamila: Równanie źródła drgań jest dane w postaci y= 10sin (0,5πt)cm a) znaleźć równanie fali płaskiej, jeżeli prędkość rozchodzenia się fal jest v=300 m/s. Jaka będzie długość powstałej fali. b) Podać równanie drgań punktu odległego o L=600 m od źródła drgań. Wyznaczyć dla tego punktu prędkość i przyspieszenie w ruchu drgającym.
29 kwi 12:43