fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z falami Fale : Bardzo proszę o pomoc z zadaniem ównanie źródła drgań niegasnących jest dane w postaci y= 10cos (πt −π/2)Znaleźć równanie fali o długości lambda= 10m 0. O ile odległe są od siebie punkty, których wychylenia różnią się w fazie o ∆φ = π⁄3.
29 kwi 12:33