fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
model atomu tedzio: Czas życia stanu wzbudzonego wynosi około 108 s. Obliczyć ile obrotów zrobi elektron w stanie wzbudzonym n = 4, zanim przeskoczy do stanu podstawowego.
28 kwi 16:57
kruczek:
 s 
v=

, t masz , s = 2πr, r z postulatów Bohra sobie obliczysz
 t 
28 kwi 18:44