fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch obrotowy i postępowy Kajetan: Jednorodnemu walcowi o promieniu 20 cm i masie 1 kg nadano początkową prędkość kątową 30 rad/s i puszczono na płaską poziomą powierzchnię. Współczynnik tarcia kinetycznego pomiędzy walcem a powierzchnią wynosi 0.2. Do czasu t walec ślizga się. Od tego czasu walec zaczyna się toczyć. Ile wynosi czas t? Jaka jest prędkość środka masy w tym czasie?
23 kwi 16:09
kruczek: tom 1 zad. 7−10, rozwiązanie znajdziesz w tomie 2
24 kwi 11:43
twojpies: tomu czego?
27 kwi 01:09
kruczek: mojego zbioru zadań oczywiście
27 kwi 09:01