fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Grawitacja NiCkNaCk: PILNE! Księżyc krąży wokół Ziemi po orbicie o promieniu R=3,84 ∙ 108 m. Oblicz wartość jego przyspieszenia dośrodkowego w ruchu wokół Ziemi. Przyjmij wartość przyspieszenia na powierzchni Ziemi : g=9,81 ms2 , a średni promień Ziemi : Rz = 6370 km.
20 kwi 09:53
SriKSrak: pilnie a co sraczkę masz
20 kwi 20:43