fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz energię fotonu Łukasz: Zad. 3 Oblicz energię fotonu emitowanego przez elektron przeskakujący z orbity 6 na 2. Ile wynosi długość fali emitowanego promieniowania? Czy to promieniowanie jest widzialne?
16 kwi 22:54