fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła obracająca się ruchem jednostajnie przyśpieszonym kękę: Bryła obracająca się ruchem jednostajnie przyśpieszonym w czasie 6 sekund wykonała obrót o kąt 12 radianów. Oblicz wartość przyśpieszenia kątowego bryły oraz szybkość kątową po 12 sekundach, jeśli wo=0. α=12 rad t=6s chciałem z tego obliczyć w = delta α : delta t w = 12/6 = 2 i ze wzoru w = wo + Et E = 1/3, a w odpowiedziach E = 2/3
16 kwi 19:09
kękę: bump
17 kwi 19:20
kaka: jebudu
17 kwi 21:47
kękę: bump
18 kwi 18:00
kuku: bang bang
18 kwi 21:34
Leszek: Zle obliczyles predkosc katowa ω , jest to ruch jednostajnie przyspieszony wiec ω zmienia sie podczas ruchu . α = εt2/2 → ε = 2α/(t2) = 24/36 = 2/3 ( rad/s2)
21 kwi 22:46