fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch sprężystości Mateo_x: Ciało o masie m=0,5 kg porusza się pod wpływem siły sprężystości o stałej sprężystości k=10 N/m. Ciało to wychylono z położenia równowagi do punktu x0=20 cm i puszczono swobodnie. Oblicz prędkośc i położenie ciała po upływie 3s.
12 kwi 19:40
x_y: podstaw do wzorów z czym masz problem ?
12 kwi 22:18