fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
moment pędu abc: rysunekJednorodny krążek o promieniu R i masie M obraca się z prędkością kątową ω wokół osi k przechodzącej przez środek masy krążka, prostopadłej do jego powierzchni. Wyznacz moment pędu tego krążka a) względem tej osi (k) b) względem osi m równoległej do k i oddalonej od niej o R c) względem osi n równoległej do k i oddalonej od niej o 2R d) względem osi p oddalającej się od osi k z szybkością poziomą v, gdzie w chwili początkowej to = 0, p = k.
9 kwi 17:36
L = I ω :
 1 
a) Io =

mR2
 2 
b) I = Io + mR2 c) I = Io + m(2R)2
9 kwi 19:30
Leszek: d) I = Io + m ( k + vt)2 Wszystko zgodnie z twierdzeniem Steinera !
9 kwi 21:04
abc: Powyższe rozumiem, dziękuję. Tylko tego nie rozumiem: dla osi k z punktu a) wszystkie punkty mają tę samą prędkość kątową względem tej osi, więc rozwiązanie jest proste, ale już w punkcie b) różne punkty obracającego się krążka (zgodnie z treścią nadal wokół osi k) mają różną prędkość kątową względem osi m (np. środek krążka się nie porusza). Zatem jak możemy skorzystać ze wzoru L = Iω skoro ω jest inne dla różnych punktów? To samo dla punktów c) i d).
10 kwi 12:06
abc: Ktoś coś?
13 kwi 07:43
13 kwi 08:00