fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jednorodny pręt umieszczony na dwóch szybko obracających się krążkach Rudykrzychu102: rysunekJednorodny pręt umieszczony na dwóch szybko obracających się krążkach. Odległość między osiami krążków jest równa l. Współczynnik tarcia kinetycznego miedzy prętem a krążkami wynosi k. Wykazać że pręt wykonuje drgania harmoniczne. Znaleźć okres tych drgań
7 kwi 15:56
Kujawski: zada nie ze zbioru Kruczka, do poszukania w bibliotece lub w internecie, w drugim tomie znajdziesz rozwiązania
8 kwi 09:29