fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
konstrukcja zwiercaidlo Martyna: Na osi optycznej zwierciadla kulsitego wkleslego zaznaczono punkt swiecacy A i jego obraz A' . Wyznacz konstrukcyjnie ogniskowa zwierciadla
1 kwi 20:16