fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch harmoniczny F-00: Czas odbicia piłeczki kauczukowej od twardego podłoża jest na tyle krótki że bardzo trudno było by go zmierzyć bezpośrednio. Ponieważ jednak siła sprężystości piłeczki jest w dobrym przybliżeniu proporcjonalna do jej odkształcenia,zderzenie przebiega jak ruch harmoniczny. Zaplanuj samodzielnie i wykonaj doświadczenie, na podstawie którego oszacujesz czas odbicia piłeczki od twardego podłoża. Wiecie jakich wzorów tu potrzeba?
29 mar 18:01