fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz ładunek mleko z czosnkiem: Pętlę ze stalowego drutu o oporze właściwym 14•108Ωm i polu przekroju 0,8mm2 wsunięto ruchem jednostajnym w obszar jednorodnego pola magnetycznego prostopadle do jego linii. Wartość wektora indukcji pola magnetycznego wynosi 0,02T. Oblicz ładunek, który przepłynął przez stalowy drut podczas wsuwania pętli. Przyjmij, że pętla z drutu ma średnicę 28cm. Będę wdzięczna za rozwiązanie, bo kompletnie nie wiem jak się za to zabrać.
28 mar 23:39
nie lubię mleka: 1. oblicz opór pętli 2. oblicz pole powierzchni koła 3. wyznacz maksymalny strumień przechodzący przez tę powierzchnię 4. zastosuj prawo indukcji Faraday'a 5. na koniec z prawa Omha natężenie i ładunek Δq = IindΔt
29 mar 10:07