fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rozkład normalny-teoria Jgd: Czy istnieja dwie rozne krzywe Gauusa ktore maja ta sama wartosc srednia i ta sama wartosc odchylenia standardowego
26 mar 12:26