fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zjawisko Dopplera o rany julek: W ośrodku( gazowym ) , w którym prędkość dźwięku wynosi v poruszają się na przeciw siebie źródło dźwięku i jego odbiorca.Czy na podstawie tych danych można jednoznacznie ocenić,czy odbierana częstotliwość fx będzie większa ,czy mniejsza od rzeczywistej f? (Szbkości "odbiorcy"i "źródła" mniejsze oczywiście od v)
26 mar 11:16
pudel i hanecka: Legenda |uo|−szybkość "odbiorcy" |uź|−szybkośc "źródła" |v|−szybkośc dźwięku w danym ośrodku,
|v|+|uo| |v|−|uź| 

=

fx f 
 |uo|f + |uź|fx 
|v|=

 fx−f 
interpretacja ostatniego wzoru: fx−f > 0; fx>f Odp: będzie większa
26 mar 11:40