fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła sztywna Piotrek: Metalowy blok o masie 30kg o kształcie walca o średnic zewnętrznej równej 30 cm i średnicy wewnętrznej równej 2 cm wiruje bez napędu z częstotliwością f =16Hz. Moment bezwładności pełnego bloku wynosi I=12 mr2. Po chwili spada na niego drugi metalowy blok o masie równej 10 kg. Który różni się wymiarem średnicy zewnętrznej i wynosi ona 20 cm A) oblicz masę pierwszego bloku gdyby nie był wyrażonym walcem. B) załóżmy, że momenty bezwładności bloków pełnych i wydrążonych są takie same. Oblicz częstotliwość obrotu po tym jak drugi blok spadł na pierwszy
25 mar 20:03
Piotrek: W A powinno być wydrążonym, a nie wyrażonym. Mój błąd
25 mar 20:47