fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz prędkość, drogę i wartość wspolczynika dominik: Ciało porusza się z prędkością początkową v0= 30 m/2. Masa tego ciała wynosi 3 kg. Działa na nią siła o przeciwnym zwrocie, opisanym parametrem b zawartym w równaniu F=−bv2. Prędkość w chwili t=1 wynosi 20 m/s. Wyznacz wartość współczynnika b, prędkość oraz drogę przebytą przez ciało w 20 sekundzie
24 mar 22:48