fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
promienie x felix: Energia potrzebna do usunięcia elektronu z powłoki K wynosi 20 keV, wyznaczyć na podstawie wykresu https://tinypic.pl/i2f0o580fkun − energię potrzebną do usunięcia elektrony z powłoki L,
24 mar 11:15
elektrony nie mają tak dużych:
24 mar 20:28